201511.03
Off
0

Investment Law („Official gazzete of the Republic of Serbia“, no.89/2015)

On the 23.October 2015, General Assembly of the Republic of Serbia has passed new Investment Law. Investment Law („Official gazzete of the Republic of Serbia“, no.89/2015), shall come into force on 04.November 2015. Investment Law regulates general legal framework for investment in the Republic of Serbia, support for efficient investment, incorporation and work of the…

201510.03
Off
1

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon) uz obrazloženje da je u suprotnosti sa pojedinim članovima Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014),…

201510.03
Off
1

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

by in Posts

Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podneli su, 30. septembra 2015. godine, predlog Ustavnom sudu da proglasi neustavnom, kao diskriminatornu, odredbu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon), prema kojoj ženama po sili zakona prestaje radni odnos ranije nego muškarcima. Poverenica i Zaštitnik…